Kurumsal

Kalite Politikamız

Hizmet ve ürün kalitemizle, çeşitliliğimizle ve hizmetlerimizin tamamında her zaman müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,

Farklı ürün ve hizmetlerimizin müşteri isteklerini sürekli olarak karşılamak,

Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi her zaman geliştirmek müşteri memnuniyetini arttırmak ve teslimatlarımızı zamanında yapmak,

Güncel teknolojileri, tüm süreç ve uygulamalarımızda kullanarak ve çalışanlarımızı sürekli geliştirerek koyduğumuz yüksek standarttaki hedeflerimize en uygun zaman maliyet ve kalitede ulaşılmasını sağlamak,

Kuruluşumuzda ilgili standartlara ve yasal yönetmeliklerine uygun kurmuş olduğumuz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uygunluğunu ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile ülke ekonomisine ve insanların refah seviyesinin yükselmesine ve mutluluğun artmasına katkıda bulunmak, sektöründe lider, imajı yüksek, saygın ve insanlığın hizmetinde kuruluşlar yaratmak,

Yenilikçi ve yaratıcı fikirleri destekleyerek, markamızın bilinirliğini ve kalitesini arttırmak,

GALTEK MÜHENDİSLİK markamızı taşıyan tüm ürün ve hizmetlerin tedarik aşamıasından, nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar, geçen her adımda kalitenin gerçekleşmesini sağlamak,

Çok yönlü iletişimi sağlayarak, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin güven ve memnuniyetlerini devam ettirmek,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edilip raporlanması, risk bazlı proses yaklaşımı prensibinin kurum kültürü olarak benimsenmesini sağlamak,

Çevresel kirliliği önlemek ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını eksiksiz uygulamak amacıyla, yasal uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlamayı,

 

Bu politikada belirtilen maddeleri uygulanacağını, organizasyonun her kademesinde anlaşılmasının sağlanacağını, etkinliğinin periyodik olarak gözden geçirileceğini ve başarılarımızın devam edeceğini taahhüt ederiz.