Kurumsal

Mühendislik Hizmetleri

İşletme Sorumluluğu

Emo Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde yer alan;

  • İşletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin, EMO tarafından verilen "Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumlusu" belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
  • İşletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenilir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yılsonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilir.

 

İlkelerini esas alarak işletme sorumluluğu kapsamında her ay periyodik kontroller yapmakta ve işletmelerin elektriksel problemlerinin olup olmadığını kontrol etmekteyiz. Üretimi engelleyebilecek veya arızaya sebep olabilecek durumları, analiz ve raporlamalarımız ile çözüm önerileri oluşturarak sizlere sunmaktayız.

Gerek iş güvenliği gerekse üretimin sürdürülebilirliği için ölçüm ve bakım hizmetleri ile birlikte enerji takibi yaparak kompanzasyon sistemini, fabrikanın enerji tüketimini ve verimliliğini takip etmekteyiz.

Ölçüm ve Bakım Hizmetleri ( Topraklama, Termal, Aydınlık vb. OG Hücre ve Trafo Bakımları)

  • Trafo ölçüm ve bakımları, trafo yağ analizi,
  • Hücrelerin, rölelerin fonksiyonlarının ölçüm ve bakımları,
  • Tüm elektrik şebekesinin topraklama sistemlerinin ve kaçak akım koruma ölçümlerinin yapılması,
  • Tesisat Kontrol ve paratonerlerin muayenesi,
  • Enerji nakil hatları, tesisat, trafo, kesici gibi devre elemanlarının bakımı,
  • Tüm panoların ve topraklamalarının bakımı gibi birçok konuda deneyimli mühendislerimizle birlikte analiz ve raporlamalar yapılarak sizlere çözüm önerileri sunulmakta, onayınız doğrultusunda problemler çözüme kavuşturulmaktadır.


Enerji Takip (Elektrik, Su, Doğalgaz, Kompanzasyon, Makine Takip vb.)

Günümüz koşullarında enerji verimliliği, dikkat edilmediğinde çevresel bir problem teşkil etmesiyle beraber dikkat edildiğinde ise endüstriyel tesislerin sürdürülebilirliğini, maliyetlerinin azaltılmasını ve artan rekabete ayak uydurmasını sağlar. Bu açıdan enerji verimliliği dikkat edilmesi ve uygulanması gereken bir konudur.

İşletmelerde enerji verimliliğinin arttırılması ve dengede tutulması için yöneticilerin verimlilik arttırıcı yöntemlere başvurduğu gözlemlenmektedir. Bu yöntemler kullanılırken yöntemin içeriği detaylı incelenmeli, işletmeye en uygun çözüm seçilmelidir.

Şirket olarak KLEMSAN marka işbirliği ile KIO yazılımını kullanarak tesislerin verimliliğinin en üst seviyede tutulması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Son zamanlarda ön plana çıkan enerji verimliliği ve endüstride 4.0 terimlerinden yola çıkarak tasarlanmış olan KIO bir İOT platform yazılımıdır.

Bu yazılımla, fabrikanızın genel takibi, yardımcı istasyonlarınızın takibi, cihazların ve sistemlerin verimlilik takibi ile birlikte kestirimci bakımlar konusunda ciddi bir bilgi sağlarken aynı zamanda, İSO 50001 formatında enerji raporlaması yapabiliyor, birim enerji maliyeti ve ilişkisel tüketim raporları sağlayabiliyoruz. Yazılım içerisinde mevcut mimic diagram ile de dilerseniz fabrikanızın takibi için scada görselleri oluşturabiliyorsunuz. Herhangi bir hat, yada sistemin diğerine göre yada geçmişteki çalışma disiplinine göre verimsiz olması yada tüketim noktalarından ve sensörlerden alınan veriler için belirlediğiniz koşulların ortaya çıkması durumunda alarm modülü sayesinde uyarılar alabilir, ilgili personeli sms ve e-mail ile otomatik olarak uyarabilirsiniz.

Sisteme ihtiyacınız olabilecek her türlü prosesin izleme ve kontrolünü ekleyebilir, işletmenize özel ekranlar oluşturabiliriz. Bu şekilde cihazlarınızın ve sisteminizin hem sağlıklı hem de verimli çalışmasını garanti altına alabilir, enerji verimliliğini sağlayarak birlikte daha yeşil bir geleceği paylaşabiliriz.