Kurumsal

Çevre

        Galtek Mühendislik olarak çevrenin korunması açısından büyük öneme sahip katı atık değerlendirme tesisleri, atık su ve içme suyu arıtma tesislerinde en yüksek verimi en güvenli şekilde elde edebilmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda öncelikle tesisin amacına uygun projelendirilmesi, sonrasında ise uygun ekipman seçimlerinin yapılarak montajlarının profesyonel ekiplerce şartnamelere ve ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi sürdürülebilir üretimin olmazsa olmazlarındandır.

        Bu tesislerin kurulumu, enerji nakil hatlarının yapımı, AG tesisatı, pano, otomasyon, scada sistemlerinin yapımı ve interaktif üretim için gerekli olan bakım onarım ile birlikte sürdürülebilir ve iyi bir üretim hedefliyoruz. İyi bir üretimin yüksek verimi sağlamasıyla birlikte ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

        Verimli bir yatırımın yapılabilmesi amacıyla, yatırım planlarınıza dahil olarak, daha sürdürülebilir bir üretim için sizlere değer katan çözümler sağlıyoruz.

Biten İşler

Biosun Pamukova Katı Atık İşleme ve Enerji Tesisi Çevre   Proje + Taahhüt AG/OG
Samsun B.B. Atıksu Arıtma Tesisi Çevre Proje + Taahhüt AG/OG